1

نفقه فرزند دختر

ارسال شدهمورخ 12 مهر 1391  |   موضوعات مرتبط : نفقه فرزند دختر , نفقه دختر , نفقه فرزندان , نفقه فرزند , نفقه فرزندان طلاق , نفقه فرزند چقدر است؟ , نفقه فرزند بعد ازطلاق , نفقه فرزندان پس از طلاق , محاسبه نفقه فرزند , پرداخت نفقه فرزند , درخواست نفقه فرزند

همان طور که می‌دانید، نفقه اولاد به عهده پدر است. در اینجا برای رفع برخی از ابهامات به نکاتی درخصوص نفقه فرزند دختر می‌پردازیم.
اولاد تا چه زمانی مستحق دریافت نفقه هستند؟
در شرع و قانون سن معینی برای نفقه فرزندان در نظر گرفته نشده و عرفا مادام که اولاد دارای شغل و درآمد مشخص نباشد، پدر نسبت به پرداخت نفقه مسوولیت دارد. البته در نفقه فرزند دختر و پسر تفاوتی نیز وجود دارد و آن این است که برای نفقه فرزند دختر تا زمانی که دختر ازدواج نکرده یا به شرایط استقلال مالی نرسیده پرداخت همه مخارج و نفقات وی به عهده پدرش است، حال این ازدواج چه قبل از سن رشد دختر و چه بعد از آن باشد یعنی اگر دختری حتی به سن بالایی هم برسد و دارای استقلال مالی نباشد یا ازدواج نکرده باشد می‌تواند نفقه خود را از پدر بخواهد. در مورد نفقه پسران برخی معتقدند که به محض حلول سن رشد نفقه فرزند پسر قطع شده و پدر تکلیف شرعی در قبال وی ندارد، اما با توجه به وضعیت خاص اجتماعی و اقتصادی اکثریت اقشار جامعه و این که در شرایط فعلی اقتصادی و اجتماعی صرف حلول سن رشد نمی‌تواند موجب اثبات استقلال و عدم نیاز مادی فرزند پسر به پدر باشد، جوان در دوران خدمت سربازی و در صورت ورود به مراکز تحصیلی عالی و دانشگاهی نیز نیاز به حمایت مالی خانواده بخصوص پدر داشته و دادگاه با احراز شرایط قانونی برای این گونه فرزندان نیز ممکن است نفقه‌ای در نظر بگیرد.
سوال دیگر این است که در صورت فوت پدر یا عدم توانایی مالی او برای پرداخت نفقه فرزندان چه کسی مسوولیت پرداخت نفقه را دارد؟
در این حالت این وظیفه به عهده جد پدری و در صورت نبودن پدر و جد پدری یا عدم قدرت آنها این وظیفه به عهده مادر است و اگر مادر هم زنده نباشد یا قادر به پرداخت نباشد، این وظیفه به عهده جد مادر است.
در مورد طفلی که از راه نامشروع به دنیا آمده، می‌توان گفت هرچند فرد زانی پدر قانونی طفل به حساب نمی‌آید، اما عرفا پدر آن تلقی می‌شود و کلیه تکالیف مربوط به پدر مثل گرفتن شناسنامه و پرداخت نفقه به عهده اوست.
در شرایطی هم که بین فرزندان و والدین اختلاف باشد و فرزند جدا از والدین زندگی کند، هر چند عدم اطاعت فرزندان از پدر از نظر شرعی امر حرامی است، اما موجب سقوط نفقه نیست و پدر مکلف به پرداخت نفقه فرزندان است.
محدودیت شكایت برای نفقه فرزند
نفقه فرزند نیز مانند نفقه گذشته قابلیت طرح شكایت های متعدد را دارد و فرزندان می توانند پس از پرداخت نفقه ای معین، تقاضای جدیدی برای دریافت نفقه گذشته مطرح كنند. نكته جالب توجه در قانون این است كه نفقه فرزند دختر تا زمان ازدواج می توانند تقاضای نفقه گذشته داشته باشند، ولی اگر دختری ازدواج كند و پس از آن طلاق بگیرد دادگاه دیگر به شكایت او برای نفقه گذشته رای مثبتی نمی دهد. از طرف دیگر پسران نیز تا 18 سالگی و تا زمانی كه در خانه پدر خود تحصیل می كنند، حتی در صورت جدا نشدن پدر و مادر از هم می توانند دادخواست نفقه فرزند ارائه كنند؛ اما پس از 18 سالگی و با اتمام تحصیل دیگر پدر وظیفه ای برای پرداخت نفقه او نخواهد داشت.

ادامه مطلب

صفحه 1   از   2 1 2 »

  •  

آدرس :

ایران - تهران
تجریش خیابان فنا خسرو
جنب مجتمع قضایی عدالت پلاک 43 طبقه سوم
خط ویژه   : 22729762
همراه      : 09124000160
فکس       : 22729762
ایمیل       : m_amirfakhri@edalatafarin.com